Nowy sprzęt w CZ

Aktualności


Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę w dziedzinie:
pediatrii, medycyny rodzinnej, neurologii, chorób wewnętrznych z preferencją uprawnień endoskopowych oraz lekarza, pediatrę w punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Telefon kontaktowy 32 325 76 30.


Archiwum aktualności


Z inicjatywy Starosty Powiatu Mikołowskiego w dniu 17 marca 2017 r. Centrum Zdrowia
w Mikołowie rozpoczęło cykl szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie jest skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego. Pod hasłem ... "Może i ja uratuję komuś życie" , pierwszym szkoleniem zostali objęci dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty Starostwa Mikołowskiego. Szkolenia prowadzone
są przez doświadczony personel medyczny
z wykorzystaniem fantomu, który umożliwia monitorowanie działań resuscytacyjnych.
Fantom został zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkolenie jest oparte
na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.