Aktualności


Laboratorium analityczne z Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zaprasza do skorzystania z badań promocyjnych w sierpniu i wrzeœniu:
Kobiety Ca 125 cena 35 zł. cholesterol gratis
MężczyŸni PSA cena 25 zł. cholesterol gratis
Dzieci lamblie + pasożyty = 18 + 7 = 25 zł.
Nowa cena 20 zł.


Archiwum aktualnościPrzypominamy bezpoœredni numer telefonu do Poradni Specjalistycznych przy ulicy Waryńskiego: 32 325 75 44


Szpital - Oddziały

Lecznictwo Otwarte

  Laboratorium

  Informacja dla pacjentów

  Medycyna Pracy

  Fundusze Unijne

  erejestracja