Aktualno¶ci


Centrum Zdrowia w Mikołowie informuje, że mija
okres przechowywania dokumentacji szpitalnej

oddziałów Gin-Poł, oddziału Wewnętrznego
i Neurologicznego z roku 1993. Osoby zainteresowane
odbiorem swojej dokumentacji mog± zgłaszać się do
Działu Administracji szpitala.
Pokój nr 4 – tel: 32 32 57 628 – do dnia 29.04.2016.


Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zatrudni
od zaraz lekarza specjalistę w dziedzinie:
pediatrii, medycyny rodzinnej, neurologii, chorób wewnętrznych z preferencj± uprawnień endoskopowych.
Telefon kontaktowy 32 325 76 30.


Archiwum aktualno¶ci


BADANIA LABORATORYJNE

lipidogram (cholesterol całk. + cholesterol HDL + triglicerydy) za 19 zł + glukoza za 1 zł = 20 zł
PSA za 25 zł + cholesterol całk. za 1 zł = 26 zł

Pobranie krwi 3,0 zł

Oferta obowi±zuje od kwietnia 2016 r.