Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o
43-190 Mikołów ul. Waryńskiego 2
tel. 32 325 76 35 fax. 32 226 08 60
email: sekretariat@szpital-mikolow.com.pl

KRS 0000335411
NIP 635-180-25-38
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy KRS
Rejestr Wojewody Śląskiego 0000 0002 3827
Kapitał zakładowy: 6 005 500,00 zł.

Właściciel Powiat Mikołowski
Rada Nadzorcza:
Grażyna Sarnes Przewodnicząca
Maria Beczała Z-ca Przewodniczącej
Danuta Bańczyk Sekretarz

Spis telefonów

Konto Bankowe:
PKO BP Tychy 59 1020 2528 0000 0002 0269 3463


Prezes
   Krystyna Sarna-Smoczyńska
Dyrektor ds. Medycznych
   Beata Madowicz-Raban
Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych
   Anna Borówka
Główny Księgowy
   Karol Jeleń