Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej zatrudnionych
w Centrum Zdrowia w Mikołowie. Lekarze POZ zapewniają pomoc medyczną codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00
w Przychodni przy ul. Okrzei 31, a w innych naszych placówkach - zgodnie z harmonogramem .
W ramach POZ funkcjonują poradnie dla dorosłych
i poradnie dla dzieci.

W godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w soboty, niedziele i święta pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Gabinecie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego przy ul. Waryńskiego 4
(tel. 32 325 76 00). Opieka nocna i świąteczna obejmuje nagłe zachorowania i inne przypadki wymagające pilnej pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej.
Nocna i świąteczna opieka nie jest Pogotowiem Ratunkowym, co oznacza, że w przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, porodu lub innej sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu należy wezwać karetkę Pogotowia, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Poradnie dla dorosłych:
ul. Okrzei 31
lek. Teresa Borowian
lek. Lidia Pietrasik
lek. Dariusz Orawski
lek. Andrzej Machalica
lek. Piotr Kabik
lek. Zdzisława Rutkowska-Hetman
Mikołów - Paniowy
lek. Urszula Pieruszek
lek. Urszula Stelmach
Mikołów - Mokre
lek. Joanna Kiełbasińska
Mikołów - Kamionka
lek. Maria Sadkowska
Poradnie dla dzieci:
ul. Okrzei 31
lek. Małgorzata Lipińska
lek. Barbara Talarczyk-Wójcik
Mikołów - Paniowy
dr n. med. Artur Domerecki
Mikołów - Mokre
lek. Joanna Kiełbasińska
Mikołów - Kamionka
lek. Maria Sadkowska