Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.

Nowy sprzęt w CZ

Aktualności


Oferty pracy

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy Br>na stanowiska:
- lekarz anestezjolog
- lekarz neonatolog
- lekarz neurolog
- pielęgniarka
- fizjoterapeuta
- salowa
- sanitariusz szpitalny

Dodatkowe informacja dostępne pod nr tel.
32 325 76 30

Dokumenty można przesyłać na adres:
sekretariat@szpital-mikolow.com.pl


DIAMENTOWE CZEPKI PONOWNIE TRAFIAJĄ DO NASZYCH PIELĘGNIAREK

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej pracownice Centrum Zdrowia w Mikołowie zostały odznaczone statuetką Diamentowego Czepka. Panie: Jadwiga Beck-Sowiźrał, Barbara Raczak, Lucyna Grejner i Anna Mucha zostały
docenione za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy wyróżnienia!


NAGRODZENI ZA JAKOŚĆ
W OCHRONIE ZDROWIA

26 marca 2018 r w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie wręczone zostały certyfikaty dla placówek medycznych wyróżnionych za wysoką jakość w ochronie zdrowia.

Otrzymaliśmy certyfikat w ogólnopolskim konkursie "Wysoka Jakość w ochronie zdrowia". W imieniu Centrum Zdrowia w Mikołowie nagrodę odebrał Prezes Zarządu Władysław Perchaluk, Ordynator Oddziału Wewnętrznego Aleksandra Dobrowolska oraz Pielęgniarka Oddziałowa Ginekologii i Położnictwa
i Oddziału Noworodkowego - Teresa Partyka. Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami
z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością). Władysław Perchaluk, Prezes Centrum zdrowia w Mikołowie otrzymał dodatkowe wyróżnienie „Laur Nowoczesności”. Przyznawane jest ono menadżerom (osobom zarządzającym) certyfikowanymi placówkami medycznymi, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością, i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA PODIUM ZWYCIĘZCÓW PLEBISCYTU HIPOKRATES 2017

W tegorocznej edycji plebiscytu Hipokrates, organizowanej przez Dziennik Zachodni pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Zdrowia w Mikołowie zajęło II miejsce
w kategorii wojewódzkiej Szpital Roku. W sobotę, 10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. W imieniu Spółki nagrodę odebrał Prezes Zarządu Władysław Perchaluk. Miło nam również dodać, iż w kategorii powiatu mikołowskiego Położną Roku została wybrana Pani Anna Wróbel, pracownik naszego Centrum Zdrowia. Serdecznie dziękujemy wszystkim pacjentom, pracownikom i każdej osobie wspierającej naszą placówkę w drodze do zdobycia tak prestiżowego wyróżnienia. Dziękujemy, że obdarzyliście zaufaniem nas jako placówkę, a także wszystkich pracowników, którzy na ten sukces pracowali


CERTYFIKAT ISO 9001:2015 DLA
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE

W listopadzie 2017 r w Centrum Zdrowia w Mikołowie odbyła się kolejna wizyta DNV - jednostki certyfikującej nasz system jakości. Wysiłkiem całej załogi udało się certyfikować system zarządzania jakością na wymogi nowej normy ISO 9001:2015. Norma ta wymaga dodatkowo m.in. znajomości kontekstu organizacji, stron esowanych oraz identyfikacji i szacowania ryzyk występujących
w poszczególnych procesach. Ogólnie placówka nasza została oceniona bardzo wysoko, a szczególnie świadomość i zaangażowanie personelu medycznego
w utrzymanie i doskonalenie jakości, w tym zauważalne wyniki w prowadzeniu dokumentacji medycznej, a także za rozwój wizerunkowy Spółki. Potwierdzeniem powyższego jest otrzymany
w styczniu 2018 r Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.


Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę w dziedzinie:
pediatrii, medycyny rodzinnej, neurologii, chorób wewnętrznych z preferencją uprawnień endoskopowych oraz lekarza, pediatrę w punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, logopedę, pielęgniarkę, opiekunkę medyczną, ratownika medycznego.
Telefon kontaktowy 32 325 76 30.


Archiwum aktualności


STAROSTA MIKOŁOWSKI
oraz
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
zapraszają mieszkańców ziemi mikołowskiej do udziału w programie zdrowotnym
"WYGRAJ Z BORELIOZĄ"
czytaj więcej ...
program obejmuje ...


CENTRUM ZDROWIA ROZSZERZA OPIEKĘ
TELEMEDYCZNĄ NA DALEKIEJ PÓŁNOCY

Centrum Zdrowia w Mikołowie objęło patronatem medycznym nie tylko 40. Jubileuszową Wyprawę Polarną IGF PAN na Spitsbergenie, ale też nową ekstremalną wyprawę Klaudii Jadwiszczyk
i Krzysztofa Lewickiego. Przypomnijmy – to para, która wraz z psem pojechała zimą na rowerze tandemie w kilkumiesięczną podróż za koło podbiegunowe. 13 marca w siedzibie Centrum Zdrowia odbyła się konferencja prasowa „Pół roku w półmroku” z udziałem naszych podróżników i psa rasy alaskan malamut o imieniu Kadlook. Poświęcona była najbliższym planom ekspedycyjnym Klaudii i Krzysztofa, którzy przy okazji podsumowali poprzednią wyprawę.
W ramach projektu STEP ON ICE zostanie zrealizowanych kilka wypraw zimowych
na różnych kontynentach. Pierwsza
rozpocznie się 16 marca i potrwa
do 8 kwietnia. W tym czasie podróżnicy będą przez 2 tygodnie wędrowali na nartach biegowych z saniami transportowymi z zespołem doświadczonych polarników z Polski i Francji. Droga została wyznaczona z północnej Szwecji
do norweskich fiordów i zakłada 250 km marszu. Druga część poświęcona będzie samodzielnemu trawersowi 100 km trasy w północnej Finlandii. Zwieńczeniem wypraw ma być zdobycie Bieguna Południowego.


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA III KONGRESIE WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

Podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
w Katowicach, Centrum Zdrowia w Mikołowie brało udział w kilku panelach. Pierwszy z nich: "Opieka telemedyczna nad uczestnikami polskiej wyprawy polarnej w Hornsund", moderowany przez Prezesa Spółki Władysława Perchaluka, został dodatkowo wzbogacony o bezpośrednie połączenie z polarnikami. W pozostałych panelach, tj. “Telemedycyna: moda czy potrzeba” oraz “Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala” głównym reprezentantem Centrum Zdrowia
w Mikołowie podczas medycznych debat był Dyrektor ds. Medycznych Spółki dr n. med. Jacek Czapla.
Natomiast podczas Śląskiego Dnia Zdrowia nasza placówka reprezentowała również cały Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Odwiedzający mogli zapoznać się z działalnością Centrum Zdrowia oraz powiatu mikołowskiego,
a także wykonać specjalistyczne badania.


NOWY SPRZĘT DLA NOWORODKÓW

Najnowszej generacji aparaturę medyczną do opieki nad nowonarodzonym dzieckiem otrzymał nasz Oddział Noworodkowy:
- aparat do tlenoterapii z wysokim przepływem   Vapotherm PRECISIONflow
- aparat do resuscytacji dla noworodków – Neopuff
- przejezdny ogrzewacz noworodków IR-10MB

Zakupiony sprzęt medyczny dzięki zaawansowaniu technicznemu i niezawodności znacząco wspomaga proces leczenia, zapewnia bezpieczeństwo i podnosi jakość opieki nad naszymi noworodkami.


WARUNKI PRACY ZA KOŁEM PODBIEGUNOWYM

Dla naszych podopiecznych na dalekiej północy nastały trudne warunki pracy. Przyszła noc polarna, a z nią śnieżyce i zawieje.


Zobacz filmik

Polarnicy są teraz szczególnie narażeni na odmrożenia i urazy, stąd bardzo ważne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie specyficznych form zabezpieczenia. Standardem przy wyjściu do pracy w terenie jest właściwe wyposażenie oraz odpowiedni ubiór


Zobacz filmikCENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA DALEKIEJ PÓŁNOCY


Centrum Zdrowia w Mikołowie nawiązało współpracę
z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
oraz Polską Stacją Polarną im. Stanisława Siedleckego w Hornsundzie na Spitsbergenie. W efekcie nasza placówka objęła wsparciem medycznym uczestników Wyprawy Polarnej.

Porady online udzielane są w ustalonych dniach
i godzinach, a w przypadkach nagłych będzie możliwość kontaktu telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem komunikatora internetowego przez całą dobę. Nadzór nad całością projektu prowadzi Prezes Zarządu Władysław Perchaluk, a nadzór medyczny dr n. med. Jacek Czapla. Podejmując współpracę z Polską Stacją Polarną Zarząd Spółki liczy również na przybliżenie pracownikom Centrum Zdrowia oraz mieszkańcom Mikołowa i okolic, jak żyje się za kołem podbiegunowym. Mamy nadzieję
na ciekawe zdjęcia niepowtarzalnej flory i fauny dalekiej północy oraz fascynujących zjawisk jak zorza polarna.


Relacje ze spotkań z polarnikami:
I spotkanie online II spotkanie online

Galeria zdjęć


×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.